כיום, רוב נוטלי המשכנתאות עושים זאת בכוחות עצמם, ללא ליווי מקצועי וללא סיוע אך גם ללא כוח צרכני חזק מאחוריהם, הם למעשה עומדים לבדם מול הבנקים, עושים לבד בדיקת זכאות למשכנתא ומחשבים משכנתא. מאושרים - המרכז הארצי למשכנתאות, גאה להציג לראשונה בישראל את קבוצת המשכנתא שמטרה להחזיר ללקוח את כוחו מול הבנק. אנו שואפים לשנות את הגישה, להיטיב עם ציבור נוטלי המשכנתאות ולאגד אותם לכדי קבוצות משכנתא להשגת התנאים הטובים ביותר להלוואה המשמעותית בחייו של כל אחד מאתנו.