אלא אם אתם נמנים עם העשירונים העליונים בישראל, סביר להניח שלא תוכלו לחשוב אפילו על רכישת דירה בישראל מבלי לקחת משכנתא – בטח ובטח במציאות הכלכלית הנוכחית של מדינת ישראל. הבעיה היא שאין זה מובן מאליו שהמשכנתא תאושר בכלל, כפי שמרגישים על בשרם ישראלים רבים שפונים לבנק שלהם בבקשה למשכנתא – רק כדי לגלות שהמענה לבקשה שלהם הוא שלילי. פתרון שיכול בהחלט לסייע לכם הוא הנפקת תעודת זכאות למשכנתא.

על הזכאות ועל מאפייניה

תעודת זכאות למשכנתא מבטאת למעשה את הזכות של מי שקיבל אותה לקבל משכנתא לרכישת דירה ממשרד הבינוי והשיכון. משכנתא זו יכולה לבוא על חשבון המשכנתא ה"מסורתית" שלוקחים דרך הבנקים או במקומה, כאשר פרמטרים דוגמת ההון העצמי של הרוכשים ועלות הדירה הם שיגדירו האם יש צורך במשכנתא אחת או שתיים, כמו גם את הסכום של כל אחת מהן. ההלוואה עצמה היא בריבית קבועה, המשתנה בכל אחד מהמקרים, לתקופה של 10 עד 30 שנה. היתרון כאן הוא שתנאי המשכנתא נחשבים למועדפים ביחס לאלה שמוענקים בבנקים השונים בישראל. זכאות למשכנתא מאפשרת ריביות נמוכות, אופציה לפרוע את המשכנתא בכל עת מבלי לשלם קנס וכן תעריפים מוזלים עבור שמאות או פתיחת התיק.

פרמטרים שונים הנוגעים למבקשי המשכנתא מגדירים את הניקוד שלהם ועקב כך גם את הסכום שהם יכולים לקבל: בכל מקרה, הרף המקסימלי הוא עד 95% ממחיר הדירה. חישוב הנקודות מראה שאם לרוכשים המיועדים יש 599 נקודות ומעלה, הם זכאים לקבלת התעודה. תנאים משופרים מקבלים אלה שמעוניינים לרכוש דירות באזורי עדיפות לאומית, אשר המדינה מעוניינת לעודד רכישת נכסי נדל"ן בהם. כמו כן, ברור שזכאים חסרי דירה יקבלו אף הם תנאים מועדפים.

הליך הנפקת תעודת הזכאות

לצורך קבלת תעודת זכאות למשכנתא, כפי שתוארה מעלה, יש צורך לעמוד במספר תנאים. ניתן לברר את הזכאות דרך משרד השיכון והבינוי, שאף מעמיד מחשבון זכאות למשכנתא בו ניתן להיעזר באתר האינטרנט שלו. לצורך הנפקת תעודת הזכאות עצמה יש צורך במסמכים הבאים:

  • תעודת זהות של מבקש המשכנתא
  • תעודות נישואין (עבור זוגות נשואים) או אישור על הרשמה לנישואין (לזוגות שעתידים להתחתן)
  • אישור על שירות חובה או על שירות לאומי
  • פרטי האחים והאחיות של הנרשמים
  • פרטי הילדים (במקרה של הורים)
  • תעודת עולה – עבור עולים חדשים בלבד

תעודת הזכאות תקפה למשך שנה אחת, אך ניתנת להארכה. הנפקת התעודה כרוכה בתשלום חד פעמי שעומד נכון לנקודת הזמן הנוכחית על 70 ש"ח.