ליווי מקצועי של יועץ משכנתאות ברכישת בית

צעדים פיננסיים מסוימים הינם בעלי משמעות מיוחדת שיכולה להתמשך לאורך שנים ארוכות. תהיה זו טעות להניח שרק חברות עסקיות צריכות להיעזר במומחים פיננסיים או שרק כאשר מתעניינים באפשרויות השקעה בשוק ההון יש להיעזר ביועץ שהוא איש כספים או מומחה לתזרים מזומנים. גם כאשר רוצים לקנות בית ולפני שלוקחים משכנתא רצוי לעשות זאת בחוכמה, עם ליווי מקצועי של יועץ משכנתאות מוסמך.

תפקידו של יועץ משכנתאות

לפני ששוכרים את שירותיו של יועץ משכנתאות כדאי להבין מהו בעצם תפקידו של יועץ חשוב זה. בין היתר מסייע המומחה:

  • להבין מונחים שונים בתחום הלוואות חוץ בנקאיות ומימון ובפרט בתחום ההלוואות לדיור.
  • להכין שילוב אופטימלי בין מסלולי ריביות שונים (יצירת תמהיל משכנתא).
  • לערוך סקר שוק בין בנקים שונים, שכן ההבדלים בהצעות המשכנתא יכולים להיות משמעותיים ביותר.
  • לסייע ללקוח להכין כהלכה את כל המסמכים הנדרשים לקבלת אישור משכנתא.
  • לערוך משא ומתן עם הבנק או הבנקים, על מנת לסייע בהשגת תנאים מיטביים.
  • להתאים בין יכולת ההחזר של הלקוח לבין גובה התשלום החודשי של המשכנתא.

משכנתא ותזרים מזומנים

על הנקודה האחרונה שהזכרנו, דהיינו התאמה בין יכולת ההחזר של הלקוח לבין גובה התשלום החודשי של המשכנתא ראוי להרחיב מעט. בדומה למקובל בבחינת רווחיות של חברות עסקיות, בתהליך שנקרא בחינת תזרים מזומנים חשוב לקחת בחשבון את ההוצאות וההכנסות של משק הבית לפני שמחליטים איזה סכום משכנתא יהיה הנכון ביותר לתשלום חודשי.

תזרים מזומנים יהיה בדרך כלל מהכנסות מעבודה שכירה או מעסק ולעיתים גם הכנסות נוספות כגון קצבת ילדים, הכנסות משכר דירה, ריבית מנירות ערך וכדומה. בצד השני של תזרים המזומנים סוקרים את ההוצאות החודשיות וזאת – כדי לא להיקלע למצוקה בתזרים החודשי. איזון בין ההכנסות לבין ההוצאות הוא חיוני כדי לחיות ברמת חיים סבירה ונוחה גם לאחר שלוקחים משכנתא.