ישראלים רבים מנהלים עסקיהם גם מעבר לים ומעבירים את הסכומים הדרושים למימון העסקאות מחשבונם בארץ. בעת ביצוע ההעברה מתברר להם שהבנק מנכה מהסכום מס במקור.

פקודת מס הכנסה קובעת כללים למיסוי העברות לתושבי חוץ, ובכלל זה לארה"ב. כל מי שמעביר תשלום לתושב חוץ חייב לנכות מס במקור בשיעור של 25% מכל תשלום.

המבחן הקובע לניכוי במקור הוא הכנסה חייבת בישראל. אם התשלום הוא בגין שירות שניתן בחו"ל אין חובת ניכוי מס במקור.

הבנקים משמשים כזרוע של רשות המיסים לגביית המיסים. בכל ביצוע העברה לתושב חוץ עבור הכנסה חייבת בישראל, הבנק ינכה מס במקור אלא אם כן ניתן פטור מלא או חלקי מניכוי מס.

הבנקים אשר מעבירים את התשלומים נמנעים מלהחליט האם התשלום הוא בגין הכנסה חייבת שמקורה בישראל או עבור שירות שניתן בחו"ל. בכל מקרה של ספק, הם מבקשים לקבל אישור מתאים מרשות המיסים.

התנהלות זו יוצרת מצב בו תשלומים מעוכבים, דבר שעלול לגרום לבעיות במערכת היחסים עם הספקים בחו"ל.

אילו העברות פטורות ממס במקור?

רשות המיסים גיבשה רשימה של תשלומים שאינם מהווים הכנסה חייבת בישראל. דוגמאות לתשלומים אלה:

 • העברות כספים של תושב ישראלי מחשבון הבנק בארץ לחשבון על שמו בחו"ל.
 • תשלום לנותני שירותים בחו"ל עד לסכום של 250,000$.
 • תשלום עבור רכישת סחורות בחו"ל ושירותי אחסון ונמל בחו"ל.
 • תשלום על שירותי תיירות בחו"ל.
 • דמי חבר לארגונים בינלאומיים.
 • אגרות למיניהן כמו רישום פטנטים, רישום חברות, השתתפות במכרזים בחו"ל.
 • דמי מנוי לכתבי עת ודמי השתתפות בתערוכות.

הקלות נוספות לביצוע תשלומים לארה"ב

משנת 2017, פתחה רשות המיסים מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל והיא מאפשרת, במקרים מסוימים, ביצוע העברת תשלומים לתושב חוץ בפטור מניכוי מס במקור.

ההקלה מתייחסת לתשלומים המועברים למדינות עמן חתמה ישראל על אמנה למניעת כפל מס ובכללן ארה"ב והיא מהווה בשורה לישראלים המשקיעים בחו"ל.

סוגי התשלומים הפטורים הם:

 • השקעה בנכסים מוחשיים.
 • השקעה במניות של חברה או תאגיד.
 • הלוואות לתושבי חוץ.
 • הלוואות בעלים לחברה או תאגיד.

הפטור יינתן על ידי הבנק לאחר מילוי טופס הצהרה שיישמר במערכת הבנקאית, ללא צורך בביקור במשרדי רשות המיסים כדי לקבל אישור.

רשות המיסים תקבל כל חצי שנה דיווח מפורט ומקוון מהבנק על כל ההעברות שבוצעו והמידע יישמר במאגרי המידע של הרשות.

הקלה זו תפחית את הבירוקרטיה הנלוות להשגת האישורים מרשות המיסים, תסייע לישראלים המשתתפים במיזמים בחו"ל לעמוד בהתחייבויות העסקיות ולהעביר את סכומי השקעותיהם בחו"ל ביתר קלות.

לסיכום, העברות לחו"ל שמקורן בהכנסה חייבת בישראל חייבות בניכוי מס במקור והאחריות לגבייתם חלה על המערכת הבנקאית. בשנתיים האחרונות, רשות המיסים הקלה על מעבירי התשלומים ונתנה פטורים במקרים מסוימים ומוגדרים בעיקר בהשקעות ובהלוואות לתושבי חוץ.

כל הכתוב במאמר זה הינו כלי עזר ואין לראות בו משום ייעוץ מס. האמור לעיל הינו אינפורמציה בלבד ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים. אם יש לכם שאלות נוספות או סוגיות הדורשות ייעוץ מקצועי רצוי לפנות לרואה חשבון המומחה לענייני מיסוי אמריקאי.

 

נכתב באדיבות ויסקינד ביטס – מיסוי אמריקאי